Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Styrende dokumenter

Her publiseres dokumenter i forbindelse med årsmøtet i Oslo Sporveiers skytterlag (OSSL) og andre styrende dokumenter. Styrereferater legges ikke ut her.


Internkontroll


Årsmøter

Ordinært årsmøte 23.03.2023

Ordinært årsmøte 30.03.2022

Ekstraordinært årsmøte 19.01.2022