Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Hvordan begynne?

Hva kreves for å bli medlem i Oslo Sporveiers skytterlag?

Alle kan bli medlem i Oslo Sporveiers skytterlag (OSSL), men det er adgangsbegrensning for sporveisansatte til Ryen vognhallsområde, hvor skytebanen ligger. OSSL er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) gjennom vårt medlemskap i Norges Skytterforbund (NSF). For å være medlem i et idrettslag i NIF må man betale medlemskontingent og overholde idrettslagets og forbundets lover.

Man kan være medlem av idrettslaget uten å avfyre et eneste skudd, men ettersom de fleste som melder seg inn, ønsker å drive med skyting, får vi fortelle litt om hva som kreves for å begynne med skyting i OSSL.

Sikkerhetskurs (nybegynnerkurs)

Alle som vil begynne å skyte med våpen i OSSL, må begynne med et sikkerhetskurs for nybegynnere. Kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle idrettslag tilknyttet Norges Skytterforbund. Uten et slikt kurs eller tilsvarende opplæring vil man ikke få mulighet til å skyte i OSSL. På sikkerhetskurset lærer man om pistolskyting generelt, men med spesiell vekt på sikkerhet. Vi følger Norges skytterforbunds norm for kurs.

Målgruppen er personer som ønsker å starte med pistolskyting som idrett, men ikke har tidligere erfaring eller medlemskap i et idrettslag.

Et sikkerhetskurs er tilsammen på 12 timer, og fordeles som regel over 3 dager/kvelder. Første dag er teori, de to påfølgende dagene er i hovedsak praksis på skytebanen ispedd teori. I tillegg får man en viss oppfølging på skytebanen når man fortsetter med skyting etter å ha gjennomført sikkerhetskurset.

I løpet av kurset vil du lære mer om:

 • Opptreden på skytebanen
 • Sikker håndtering av våpen
 • Lover og regler som gjelder i idrettslag, NSF og NIF
 • Grunnleggende skyteteknikk
 • Introduksjon til skyting som idrett
 • Skyteprogrammer
 • Våpentyper

Oslo Sporveiers skytterlag arrangerer sikkerhetskurs med høyst ujevne mellomrom. Kurstidspunkt avhenger av banekapasitet, ledige klubbvåpen og tilgjengelige instruktører. Det er påbudt med hørselvern og vernebriller på skytebanen. Matpakke må medbringes til kurset. Kurset krever ingen forkunnskap, men du må ha ren vandel.

Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre idrettslag tilsluttet Norges Skytterforbund, trenger man ikke å gjennomgå et nytt kurs for å begynne å skyte i OSSL. Som regel er det nødvendig med nytt kurs hvis man har skyteopplæring fra politi og forsvar, fordi slik opplæring ikke gir tilstrekkelig kunnskap om sportsskyting.

Søke om eget våpen

Skal du skaffe eget våpen til sportsskyting, må du ha tillatelse fra politiet. Detaljert instruks finnes på politiets nettsider. Du må ha vært aktiv skytter (skyting minst to ganger i måneden i seks måneder) før skytterlaget bistår med nedenstående dokumentasjon.

I trinn 2 («søk via papirskjema») kan skytterlaget bidra med dokumentasjon:

 • Medlemskort: Logg på MinIdrett for å laste ned kopi av ditt medlemskort. Når du har logget inn, velg «Min side» -> «Medlemskap» -> under «Oslo Sporveiers Skytterlag», trykk på tre vertikale prikker -> «Vis medlemskort» -> «Last ned».
 • Startkort: Meld fra til styret om hvilke godkjente program du ønsker å søke våpen til. Dette dokumenterer også medlemskap i Norges Skytterforbund. Oversikt over programmer finnes i Norges Skytterforbunds fellesreglement. Styret vil så registrere dette, og du kan deretter laste ned startkort fra SkytterAdmin. Når du har logget inn, velg ditt navn i menyen, rull ned til «Startkort», og klikk på nedlastingsknappen til høyre. Her kan du også laste ned dokumentasjon på eventuelle resultatlister fra stevner.
 • Dokumentasjon på aktivt medlemskap: Hvis du søker om pistol eller revolver, må du vedlegge dokumentasjon på minst seks måneders aktivt medlemskap hos oss. Kontakt styret for å få erklæring om dette. Vanligvis må man kunne dokumentere oppmøte med skyting minst to ganger i måneden i seks måneder, med avbrudd for sommerferie. Vår erklæring tar utgangspunkt i faktisk oppmøte i skyteprotokollen. Det er politiet som beslutter om dette er tilstrekkelig oppmøte eller ei.
 • Hvis man mangler ovenstående dokumentasjon, kan man fylle ut en bekreftelse fra skytterlaget. Det vil kun unntaksvis skje i stedet for ovenstående dokumentasjon.

Innmelding

Man blir medlem gjennom innmeldingssiden til Norges skytterforbund.

Dersom søknaden om medlemskap godkjennes, blir du lagt inn i medlemsregisteret, og du vil få varsel om betaling av kontingent. Etter registrering bes du om å logge deg inn og fylle ut mer detaljert kontaktinformasjon.

OSSL har intet tilbud til barn og unge (10-18 år).