Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Innkalling til årsmøte 23. mars 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Sporveiers skytterlag (OSSL).

Årsmøtet avholdes torsdag 23. mars 2023 kl. 18.00 i Sporveismuseet Vognhall 5, Gardeveien 15, Majorstuen, Oslo. Det er begrenset med offentlig gateparkering på stedet, og vi anbefaler at du reiser dit kollektivt. Vi har fått korreksjon fra Norges idrettsforbund på at det ikke er anledning til å stille med fullmakt ved årsmøtet; kun personlig oppmøte teller.

Sakspapirer finner du her.

Innkalling til årsmøte 30. mars 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Sporveiers skytterlag (OSSL).

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl. 18.00 i Sporveismuseet Vognhall 5, Gardeveien 15, Majorstuen, Oslo. Det er kun begrenset med offentlig gateparkering på stedet, så vi anbefaler at du reiser dit kollektivt. Vi har fått korreksjon fra Norges idrettsforbund på at det ikke er anledning til å stille med fullmakt ved årsmøtet; kun personlig oppmøte teller.

Sakspapirer finner du her.