Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Ingen «drop-in» for ikke-medlemmer / No «drop-in» for non-members

Oslo Sporveiers skytterlag har opplevd at ikke-medlemmer og utenlandske statsborgere uten noen tilknytning til skytterlaget møter opp på skytekvelder for å skyte. Disse personene blir avvist ved ankomst.

The shooting team has experienced that non-members and foreign citizens without any connection to the shooting team has shown up on shooting evenings to shoot. These persons will be rejected upon appearance.

Innkalling til årsmøte 23. mars 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Sporveiers skytterlag (OSSL).

Årsmøtet avholdes torsdag 23. mars 2023 kl. 18.00 i Sporveismuseet Vognhall 5, Gardeveien 15, Majorstuen, Oslo. Det er begrenset med offentlig gateparkering på stedet, og vi anbefaler at du reiser dit kollektivt. Vi har fått korreksjon fra Norges idrettsforbund på at det ikke er anledning til å stille med fullmakt ved årsmøtet; kun personlig oppmøte teller.

Sakspapirer finner du her.

Skytekveld på Ryen

Skytekveld arrangerer i utgangspunktet hver onsdag kl. 18.00 – 21.00 på Ryen skytebane, kun for medlemmer i Oslo Sporveiers Skytterlag (OSSL). Det er adgangsbegrensning til Ryen vognhallsområde. Siste ankomst for skyting er kl. 20.00. Åpning forutsetter at det er tilgjengelig skyteleder den dagen. Skytekvelder annonseres på skytterlagets Facebook-gruppe og på e-post til medlemmer. Betaling for skiver og ammunisjon skjer med Vipps ved ankomst. Det er ingen kontanthåndtering, og det gis ingen kreditt. Mer informasjon om Ryen skytebane finnes her.

Innkalling til årsmøte 30. mars 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Sporveiers skytterlag (OSSL).

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl. 18.00 i Sporveismuseet Vognhall 5, Gardeveien 15, Majorstuen, Oslo. Det er kun begrenset med offentlig gateparkering på stedet, så vi anbefaler at du reiser dit kollektivt. Vi har fått korreksjon fra Norges idrettsforbund på at det ikke er anledning til å stille med fullmakt ved årsmøtet; kun personlig oppmøte teller.

Sakspapirer finner du her.